صفحه اصلی   >  محصولات   >  هیدرولیک   >  پمپ ها   >  پمپ کارتریجی دبی متغییر

پمپ کارتریجی دبی متغییر
فشار کاری : 70-50 bar
دبی : 8 , 12 , 15 , 20 , 23 , 26 , 30 ,  lt/min )40)