صفحه اصلی   >  محصولات   >  هیدرولیک   >  پمپ ها   >  پمپ دنده ای

پمپ دنده ای گروه 1
متن خود را اینجا وارد کنید.
پمپ دده ای گروه 2
پمپ دنده ای گروه : 2
فشار کاری : 250bar
دبی : ( cc)( 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 23 - 28)
.پمپ دده ای گروه 3
متن خود را اینجا وارد کنید.