صفحه اصلی   >  اخبار
[آر اس اس] [آرشیو]
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 96
حضور شرکت آراز فخر آذر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 96
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵       (تعداد بازدید : 10323)

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ ، رزین ، پوشش های صنعتی و کامپوزیت
حضور شرکت آراز فخر آذر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ ، رزین ، پوشش های صنعتی و کاپوزیت
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳       (تعداد بازدید : 14248)

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 95
حضور شرکت آراز فخر آذر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 95
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳       (تعداد بازدید : 15954)

پانزدهمین نمایشگاه رنگ , رزین , پوشش های صنعتی و کامپوزیت
حضور شرکت آراز فخر آذر در پانزدهمین نمایشگاه رنگ , رزین , پوشش های صنعتی و کامپوزیت 1394 تهران
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵       (تعداد بازدید : 18223)

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تهران 94
حضور شرکت آراز فخر آذر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1394
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰       (تعداد بازدید : 18184)

حضور در نمایشگاه بین المللی مشهد 93
حضور شرکت آراز فخر آذر در نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان 1393
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰       (تعداد بازدید : 16236)

حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی اصفهان 92
حضور شرکت آراز فخر آذر در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان 1392
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۱       (تعداد بازدید : 15657)

حضور در نمایشگاه بین المللی تبریز 93
حضور شرکت آراز فخر آذر در نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز 1393
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰       (تعداد بازدید : 14627)